Regulaminy

1. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

2. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z obowiązującym regulaminem, zakupie biletu wstępu oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym.

3. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji Parku Linowego.

4. Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie stosować się do regulaminu oraz wykonywać polecenia Instruktorów.

5. Jeśli uczestnicy nie będą przestrzegać regulaminu lub nie będą stosować się do zaleceń obsługi, mogą być narażeni na różnego rodzaju urazy, za które Właściciel nie odpowiada.

6. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem, zarówno na ziemi jak i na wysokości, stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub życia swojego lub innych oraz nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.

7. Jeżeli korzystający z atrakcji Parku umyślnie narusza zapisy regulaminu zostanie poproszony o opuszczenie terenu obiektu.

8. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu, powinny poinformować o tym fakcie obsługę lub nie powinny korzystać z atrakcji Parku Linowego.

9. Wszelkie zdarzenia, kontuzje, złe samopoczucie, a także zastrzeżenia i wątpliwości odnośnie stanu technicznego wyposażenia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego.

10. Niszczenie elementów Parku Linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności finansowej i karnej.

11. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione, bez nadzoru, na terenie obiektu.

12. Zabrania się wstępu na atrakcje bez zgody Instruktora, jak również zabrania się korzystania z prywatnego sprzętu asekuracyjnego.

13. Właściciel Parku Linowego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia powstałe na terenie obiektu poza godzinami pracy.

14. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania działalności Parku w przypadku złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrażać bezpieczeństwu (burza, intensywne opady deszczu, silny wiatr, …), a także możliwość nieudostępnienia obiektu podczas organizowania imprez zamkniętych.

15. Zakup biletu wstępu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym. Zakupiony bilet wstępu nie podlega zwrotowi, jedynie w uzasadnionych przypadkach, może zostać wymieniony na voucher uprawniający do skorzystania z atrakcji w innym terminie.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PARKU LINOWYM:

1. Osoby korzystające z atrakcji Parku Linowego mają udostępniany, na czas zabawy, sprzęt asekuracyjny umożliwiający bezpieczną zabawę na wysokości (w zależności od trasy: uprząż z lonżami i karabinkami lub z hakiem asekuracyjnym VERT VOLTIGE, bloczek zjazdowy oraz kask).

2. Tylko instruktor zakłada oraz zdejmuje powierzony sprzęt zabezpieczający w miejscu do tego przeznaczonym. Niedozwolona jest jakakolwiek samodzielna zmiana lub zdejmowanie sprzętu bez zgody Instruktora.

3. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu w sposób zgodny z regulaminem i należytą dbałością o jego stan oraz do niezwłocznego zwrotu sprzętu Instruktorowi po zakończeniu korzystania z atrakcji.

4. Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych klientów. Ewentualnie należy je całkowicie zdjąć / schować.

5. Osoby noszące długie włosy powinny bezwzględnie je związać tak, aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy parku.

6. Na podeście wokół drzewa, jak również na przeszkodzie, może znajdować się tylko jedna osoba.

7. Dzieci korzystające z trasy „ZA RACZKĘ” bezwzględnie muszą znajdować się pod ciągłym nadzorem wzrokowym rodzica/opiekuna.


8. Pozostałe trasy wyposażone są w system asekuracji ciągłej Vert Voltige.


9. Jeśli na linie stalowej występuje kolor żółty oznacza to, że dodatkowo będziemy korzystać bloczka zjazdowego.


UWAGA: przed wspięciem bloczka w linę do zjazdu, należy upewnić się czy na linie oraz kolejnym podeście nie ma innego uczestnika zabawy! Jeżeli przeszkoda lub podest są zajęte, czekamy aż poprzedzająca osoba pójdzie dalej. Następnie wpinamy na linę bloczek do zjazdu, kontrolując czy lonża bloczka nie jest skręcona.


10. Przy pokonywaniu przeszkód pionowych np.: ścianki wspinaczkowe, drabiny jakubowej, pala buszmena, itp. lonża asekuracyjna musi znajdować się powyżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa).

11. W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających samodzielne zakończenie pokonywania trasy, należy wezwać obsługę Parku Linowego - zostaniemy sprawnie sprowadzeni na ziemię.

12. Osobom, które zrezygnują z dalszej kontynuacji trasy nie będą zwracane koszty biletu.

13. Podczas pokonywania przeszkód Parku Linowego należy zachować spokój i szczególną ostrożność: nie skakać po przeszkodach, nie biegać, nie huśtać się na elementach do tego nie przeznaczonych.

14. Korzystając z atrakcji Parku Linowego należy mieć świadomość, że jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Osoba akceptująca treść regulaminu podejmuje to ryzyko.

15. Respektuj zasady Fair Play oraz szanuj słabszych od siebie.

REGULAMIN STREFY TRAMPOLIN:

1. Wszystkie osoby korzystające z trampolin mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, przestrzegania jego postanowień oraz wszelkich pozostałych zasad bezpieczeństwa. Rozpoczęcie korzystania z trampolin jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem, jego zrozumieniem i pełną akceptacją.

2. Wszelkie wady i urazy kręgosłupa są przeciwwskazaniem do skakania na trampolinach.

3. Dzieci poniżej 3 roku życia nie mogą korzystać z trampolin; jak również obowiązuje ograniczenie wagowe do 120 kg.

4. Na trampoliny wchodzimy bez obuwia, w ubraniu sportowym bez żadnych ostrych oraz luźnych elementów, mogących sprawiać problemy lub stwarzać niebezpieczeństwo podczas skakania. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie stroju należącego do użytkownika.

5. Kieszenie muszą być puste! Nie wolno wnosić na trampolinę żadnych przedmiotów, które mogą spowodować zniszczenia lub urazy, w szczególności dotyczy to: zegarków, biżuterii, kluczy, telefonów, portfeli, kamer, zapalniczek, jedzenia oraz napojów i innych przedmiotów. Nie wolno wchodzić na trampolinę z gumą do żucia i jakimikolwiek innymi substancjami w ustach.

6. Przed skorzystaniem z trampolin wskazane jest przeprowadzenie ćwiczeń rozgrzewających i rozciągających. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody osobowe, w tym urazy, obrażenia ciała, powstałe w wyniku nieprzeprowadzenia wyżej wskazanych ćwiczeń.

7. Podczas korzystania z trampolin użytkownicy są zobowiązani do stosowania się do instrukcji, poleceń i zaleceń obsługi obiektu.

8. Podczas podskoków na jednym polu trampolinowym może znajdować się tylko jedna osoba.

9. Poprawna technika korzystania z trampoliny polega na wybiciu się ze środka pola z obu nóg i wylądowaniu na obu stopach. Kolana powinny pozostać ugięte i w lekkim rozkroku, ręce wyciągnięte przed siebie dla zachowania odpowiedniego balansu ciała.

10. Podczas nieudanego podskoku, którego skutkiem może być niekontrolowane lądowanie na pole trampolinowe, użytkownik powinien starać się wylądować na plecach lub ułożyć ciało „w kłębek” chroniąc jednocześnie głowę rękami, co pozwoli zminimalizować ryzyko urazów barków, ramion, łokci, przedramion i rąk.

11. Zabrania się wskakiwania na pole trampolinowe zajęte przez innego użytkownika.

12. Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne trampolin.

13. Zabrania się skakania po matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny. Przechodzenie z zachowaniem należytej ostrożności po matach zabezpieczających do wybranej trampoliny pozostaje dozwolone.

14. Zabrania się siedzenia na matach zabezpieczających elementy konstrukcyjne trampoliny.

15. Zabrania się wskakiwania w siatki zabezpieczające trampoliny oraz wspinania się na nie.

16. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek ewolucji nad elementami zabezpieczającymi konstrukcję trampoliny.

17. Zabrania się wszelkich przepychanek i walk oraz przeszkadzania w jakikolwiek sposób innym użytkownikom obiektu.

18. Zabrania się wchodzenia pod pola trampolin jeżeli korzystają z nich inni użytkownicy!

19. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności użytkownikom zamierzającym wykonywać bardziej złożone ewolucje celem zminimalizowania ryzyka wyrządzenia jakiejkolwiek krzywdy sobie lub innym użytkownikom.

20. Zaleca się szczególne, indywidualne środki ochronne osobom noszącym okulary, soczewki kontaktowe, aparaty słuchowe.

21. Każdy użytkownik obowiązany jest do zaprzestania skakania w przypadku otrzymania takiego sygnału od osoby z obsługi trampolin.

22. Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo, prosimy o bezwzględne stosowanie się do niniejszych zasad.

Życzymy udanej i bezpiecznej zabawy!